Home > konstrukce
Lasery

  

 

Typ a výkon laseru rozhoduje zda, a jak rychle lze daný materiál obrábět.

Nejlepší dlouholeté zkušenosti máme s lasery SYNRAD a IRADION, původem z USA.
Vyznačují se bezkonkurenční životností, stabilitou výkonu a spolehlivostí.
Proto naše systémy vybavujeme přednostně těmito lasery.

Optika

 

Optimalizuje  parametry laserového paprsku
, zajišťuje tansport paprsku od laseru do  řezací hlavy
 a zaostřuje paprsek na povrch řezaného materiálu.

Optické systémy stavíme z prvků od firmy ULO z Velké Británie. Hlavní výhodou oproti levné optice je životnost.
Vyšší pořizovací cena se rychle vrátí. Odpadají náklady a prostoje kvůli výměně čoček nebo zrcadel. Při správném zacházení vydrží komponenty ULO mnoho let.

Mechanika

 

Zajišťuje pohyb řezací hlavy podle řezného plánu.
 Musí být dostatečně
rychlá, aby byl plně využit výkon laseru. Značnou měrou se podílí na vzhledu řezné hrany.  

Základem úspěchu je tuhost a hmotnost nosných prvků. Z toho důvodu využíváme kombinaci svařovaných konstrukcí a kompozitních materiálů.
Nejvyšší dynamiku a přesnost zajišťují lineární motory od Holandské firmy Technotion, v kombinaci s lineárním vedením a integrovaným odměřovacím systémem od Švýcarské firmy Schneeberger.

Odměřování

 

 

Hlásí řídícímu systému okamžitou polohu řezací hlavy
 a určuje přesnost výřezu.

Elektronika

 

Řídí všechny funkce stroje
. Reguluje výkon laseru v závislosti na aktuální rychlosti
 a zajišťuje bezpečnostní funkce.

Pro naše stroje jsme vyvinuli vlastní hardware. Respektuje všechny potřeby laserové technologie. Navíc umožňuje zařazení laserů do výrobních linek nebo automatickou manipulaci materiálem a výrobky.
Hardware můžeme kdykoliv modifikovat podle aktuálních potřeb zákazníka.

Software

 

 

Zajišťuje ovládání stroje
, pomáhá s přípravou řezného plánu
, kontroluje průběh práce 
a komunikuje s obsluhou.

Náš vlastní software je ověřen více než 25 lety provozu. Pro každého zákazníka upravujeme software tak, aby kladl co nejmenší nároky na pracovníky obsluhy. Laser a případné periferie jsou ovládány z jedné aplikace.