Home > faq
Potřebuji laser?

Potřebuji laser?

 

To záleží na tom, co a z čeho chcete vyrábět. 
Laser potřebujete, když s jeho pomocí budete vyrábět lépe, rychleji nebo levněji, než jinou technologií.

Podívejte se do sekce Aplikace, jestli zde naleznete odpověď nebo nás kontaktujte a my Vám rádi poradíme.

Jak vybírat vhodný laser?

Jak vybírat vhodný laser?

 

Hlavním kritériem je volba typu laseru - pevnolátkový, polovodičový, vláknový, plynový atd., protože ne každý laser je vhodný k obrábění Vašeho materiálu.

Je také třeba správně zvolit výkon laseru - slabý laser je pomalý nebo v extrému Váš materiál vůbec neprořízne, naopak moc silný laser je zbytečně drahý a má vyšší spotřebu energie.

Volba výkonu laseru závisí na řezaném materiálu a požadované produktivitě. Nevěřte odhadům, vždy si nechte ověřit řezné rychlosti pro daný materiál na refenčním vzorku. Životnost laserů je další zásadní parametr. Měla by se pohybovat v řádu desítek tisíc hodin. Pokud se necháte nalákat na nízkou pořizovací cenu laseru s krátkou životností, můžete se dostat do vážných problémů.

Výkon levných trubic postupně klesá, takže musíte pravidelně snižovat řezné rychlosti. Během krátké doby v řádu stovek hodin klesne výkon pod použitelnou úroveň. Pak nezbývá, než koupit novou trubici a vyměnit.

Po výměně trubice musíte celý stroj seřídit, tím vznikají zbytečné prostoje. Náhradní trubici nekoupíte ze dne na den, takže jich musíte mít několik na skladě. Levný laser se brzy velice prodraží. Rozměry pracovní plochy by měly vycházet z rozměrů polotovaru a konečného výrobku. Například u textilu by šířka pracovní plochy měla odpovídat nejširší řezané látce a délka největšímu výrobku. Rozměry desky plexiskla jsou 2 x 3 metry. Jestliže neřežete často obří výrobky, je lepší desku přeříznout napůl a pořídit laser s pracovní plochou 2 x 1,5 metru. To Vám usnadní manipulaci materiálem a hotovými výrobky. Naše stroje jsou obvykle průchozí, takže v případě nutnosti můžete řez rozdělit na dvě části a materiál posunout.

Přesnost a kvalita řezu záleží na konstrukci stroje a na pohonných jednotkách. Pro správnou volbu je jediné rozumné kritérium porovnání stejných referenčních vzorků od různých dodavatelů laserů.

Na čem záleží cena stroje?

Na čem záleží cena stroje?

 

O ceně stroje rohoduje především typ, výkon a kvalita samotného laseru.
Dále také rychlost, přesnost a rozměry pohybového systému.

 

Laser

Cena laseru roste s výkonem, proto je třeba výkon laseru volit s rozumnou rezervou.
Vyplatí se investovat do kvalitních laserů renomovaných výrobců. Levné lasery se časem velmi prodraží.

Pozor na životnost laserů!
V posledních letech se na našem trhu objevily velmi levné laserové stroje. Na první pohled výhodná investice.
Problém je v tom, že tyto stroje jsou osazeny laserovými trubicemi s životností v řádu stovek hodin.
V praxi to znamená, že musíte několikrát do roka měnit laserovou trubici, která není vůbec zadarmo.
Náklady na hodinu provozu takového stroje jsou pak mnohem vyšší, než u strojů s kvalitním laserem.

Americké lasery Synrad, kterými vybavujeme naše stroje mají podle výrobce předpokládanou životnost
kolem 40.000 hodin, to je cca. 5 až 10 let provozu. Poté lze lasery repasovat a používat dál.
Podle našich dvacetiletých zkušeností vydrží tyto lasery mnohem déle.

Rychlost a přesnost

Vysoká rychlost a přesnost současně je drahá. Naštěstí u materiálů, které lze řezat rychle (například texil)
obvykle stačí nižší přesnost. Naopak velmi přesné výrobky se obvykle vyrábějí z materiálů, které je třeba řezat pomaleji.
Správnou volbou rychlosti a přesnosti lze hodně ušetřit.

Velikost pracovní plochy

Cena stroje samozřejmě roste s jeho rozměry. Příliš velká pracovní plocha je zbytečně drahá a špatně se
obsluhuje (zakládání materiálu, odběr výřezů). Příliš malá plocha přináší problém s optimálním vyskládáním
výřezů - zvětšuje se odpad. Ideální je sladit rozměry stroje s běžnými formáty řezaného materiálu.
Správnou volbou uvedených parametrů lze ušetřit až 50% pořizovacích a provozních nákladů.
 

Proč laser na míru?

Proč laser na míru?

Platíte jenom za to, co skutečně využijete. 

Vyrábíte rychleji, přesněji a levněji, než se sériově vyráběným strojem.

Stroj nezabírá víc místa, než je nezbytně nutné a přitom neplýtváte materiálem kvůli zbytečnému formátování.

Ovládání neklade zbytečné nároky na kvalifikaci obsluhy.

Systém obsahuje vše potřebné, stačí zapnout a vyrábět.

Laser nezahálí, ani nezdržuje, protože jeho produktivita je sladěna se zbytkem výrobního procesu.

Jednoduchá konstrukce je zárukou spolehlivosti.

Při změně výrobního programu lze stroj upravit s využitím všech drahých součástí.

Co je FiLa?

Co je FiLa?

 

FiLa je obchodní známka pro naše stroje vybavené vláknovými lasery.

Jedná se o zákaznické průmyslové systémy pro řezání kovových materiálů, osazené Vláknovými Lasery (Fiber Laser).

Lasery FiLa jsou optimální řešení pro firmy s jasným výrobním programem, pro které jsou univerzální stroje moc drahé nebo pomalé nebo málo přesné nebo nevyhovují svými rozměry.

Lasery FiLa optimálně sladíme se zbytkem výrobního procesu, začleníme do výrobní linky a doplníme potřebnou automatizací.  

Slovo FILA znamená v překladu "DRŽET" a to je jedna z nejvýznamnějších vlastností našich laserů - dlouhodobá spolehlivost v náročných podmínkách.

Na projektu FiLa pracujeme řadu let.

Za tu dobu prošly našima rukama spusty komponentů a aktuálně používáme v našich konstrukcích pouze ty, které se nejlépe osvědčily.

Jak je to se životností laserů?

Jak je to se životností laserů?

 

Životnost záleží na typu a konstrukci laseru.

Lasery s deší životností jsou na první pohled dražší, ale rozhodně se vyplatí. Rozumná životnost laserů je v řádu desítek tisíc provozních hodin. U levných laserů rychle klesá výkon, výměna trubic stojí čas a peníze.